Medlemsinfo

Gradering för U9 gruppen

Onsdagen den 1 juni var det gradering för U9 gruppen. Gruppens tränare Mikkel och Anna hade bjudit in ordförande Niklas för att vara behjälplig när gruppen delades. Alla judoka hade övat flitigt med att lära sig både namn på kast och fasthållningar och hur man skulle utföra dem.

Det delades ut nya grader: vitgul, gult, gulorange, orange och orangegrönt!

Grattis till er alla och känn er stolta!