Medlemsinfo

Grattis Niklas till 5 Dan!

 

I lördags var det riksgradering för de som vill testa för 1 – 5 Dan (svarta bältet).  Graderingen ägde rum i Frölunda Judoklubbs lokaler ute på Näset och hade samlat 11 kandidater. Klockan 10:00 hälsade Peter Nyvall alla välkomna. Peter är ordförande för Arbetsgruppen för Dangraderingar i Svensk Judo och innehar själv 6 Dan. Vid sin sida hade han Carin Fritzell Hamnlund (4 Dan), Annika Krus (3 Dan) och Bodil Eriksson (1 Dan) som övriga examinatorer.

Fyra moment skall genomföras:
1. Randori (kampmomentet i både mattan med fasthållningar, arm- & halslås, samt stående med kasttekniker).
2. Kata (förutbestämt och inövat program som utgår från standarden som Kodokan i Japan satt ihop)
3. Egen Teknik (där kandidaten visar den judo som han/hon har, favorit-teknik, kontringar, kombinationer etc.)
4a. Teknisk examen (där kandidaten får visa sin praktiska kunskaper utifrån färg-bältes graderingsbestämmelserna)
4b. Tränare examen (där kandidaten får visa och förklara hur tekniker skall läras ut).

Vår ordförande Niklas Strandberg gick upp för test till 5 Dan och hade 2 st Kata att visa. Den ena var “Ju no kata” som Kodokan lanserade till år 1887. Jigoro Kano (judons grundare) värnade om kvinnorna och ville att de inte skulle skada sig samt att Katan visar judons grundläggande principer. Ju no kata betyder “Följsamheten/Mjukhetens kata”. Niklas fick vara uke (den som tekniken utövas på) och tori (den som utför tekniken) var Thomas Källberg som skulle visa rollen till 4 Dan som han testade för.

Den andra katan som Niklas visade var i egenskap av tori var Kodokan Goshin Jutsu som är en “modern” självförsvars-kata som Kodokan offentliggjorde 1956. Gruppen som tog fram katan var elever till Jigoro Kano. Katan innehåller försvar mot slag, spark, pinne, kniv och pistol. I kataform finns det även tekniker som man inte använder i vanlig “kamp-tävling”.

Niklas hade ansökt att gå upp som tränare och efter sitt egna program fick han frågor kring vad som är grundprinciperna för att kunna utföra en teknik. Han svarade med enkelhet att man först måste ha ett grepp (kumi kata), därefter är det viktigt med balansbrytning (kuzushi waza), ingång i tekniken (tsukuri), kastet (kake) och “hålla upp kompisen i armen” (zanshin).

Frågor kring Judons värdegrunds ord kom också upp och hur de appliceras dels i Niklas liv och dels hur de speglas under träningspassen. Judons värdegrundsord är (i oordnad ordning):
* Hederlighet
* Ödmjukhet
* Respekt
* Självkontroll
* Artighet
* Mod
* Ärlighet
* Vänskap

När klockan närmade sig 16:00 var det dags för resultatet. Av 11 kandidater så blev 10 godkända! Niklas fick maxpoäng på samtliga moment 5:or, vilket både förvånade och gladde honom varmt! VJK säger stort grattis till 5 Dan och vi är stolta över att vi har höggraderade judoka i vår judoklubb.