Medlemsinfo

Kristian har gått på Sjukvårdsutbildning – Steg 1

Kristian Wallman har för VJK räkning varit i Trollhättan på Sjukvårdsutbildning - Steg 1 - som är den första kursen i sjukvård som Svenska Judoförbundet anordnar.

En av kursledare var Pierre Kördel som är nationell (steg 3) sjukvårdare och det var 14 deltagare från 6 olika judoklubbar; Trollhättans judoklubb, Stenungsunds Judoklubb, Lilla Edets Judoklubb, Borås Judoklubb,  Gullmarens Judoklubb och Varbergs Judoklubb.

Kristian skriver i sin rapport till styrelsen att det var en basal kurs på grundläggande nivå och det är bra att repetera dessa kunskaper emellanåt. 

Den teoretiska delen handlade mycket om tips inför tävlingar, allt ifrån att ha ett avskilt vårdutrymme med tanke på livestreamen, till checklistor för sjukvårdare och tävlingsledare. Jag har fått med mig en del bra material vi kan gå igenom under den fortsatta planeringen av Hajime Cup för att vara säkra på att leverera en bra tävlingsupplevelse, ur ett sjukvårdsperspektiv.