HUR RÄKNAR VI POÄNGEN?

 

Följande poäng ges till respektive placering: 
Genom deltagande i VJK Cup erhåller den tävlande judoka 30 poäng, vid placering erhålles:
  • 1:a plats = 30 poäng
  • 2:a plats = 20 poäng
  • 3:e plats = 10 poäng
    • (alla därefter blir också 3:or)
 
När judoka under året har samlat ihop
  • 0 - 99 poäng erhåller medlemmen en medalj på kommande årsmöte.
  • 100 - 159 poäng erhåller medlemmen en liten pokal på kommande årsmöte.
  • 160 - 300 poäng erhåller medlemmen en stor pokal på kommande årsmöte.

  • De judoka som tränar i TigerJudo-grupperna får automatiskt en liten pokal vid kommande årsmöte - oavsett antal tävlande tillfällen och/eller placering!
 
 Om judoka eller en förälder/anhörig till denne ställer upp som funktionär eller går en funktionärs/lär om judo-kurs erhåller den tävlande medlemmen ytterligare 60 poäng.