TYCK TILL !!!

Du som medlem kan tycka till, komma med förslag, ge ris och ge ros till arbetet som vi gör i VJK. Vi vill göra det tillsammans! Genom att du tycker till gör du att vi blir ett steg bättre!

Ditt inlägg går till hela styrelsen som information, som tas upp på kommande möte!

Som Jigoro Kano skall ha sagt: Var inte bättre än någon annan, utan bli lite bättre än vad du var i gårdagen... så tillsammans blir vi bättre!