gradering till olika bältesgrader


ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
Image
NYBÖRJAREGRADER 級

När man börjar träna judo börjar man med de olika färgade bältena som på japanska kallas för kyu-grader 級. Det vita bältet börjar som nummer 6 i ordningen och går nedåt i räkningen till 1 kyu som är det bruna bältet.

För den som innehar en nybörjaregrad kallas för Mudansha 無段者

 • Vitt eller vitt/gult bälte - 6 kyu (Rokukyu)

 • Gult och gul/orange bälte - 5 kyu (Gokyu)

 • Orange och orange/grönt bälte - 4 kyu (Yonkyu)

 • Grönt och grön/blått bälte - 3 kyu (Sankyu)

 • Blått eller blå/brunt bälte - 2 kyu (Nikyu)

 • Brunt eller brun/svart bälte - 1 kyu (Ikkyu)

Till nybörjaregraderna lär sig den som tränar de grundläggande teknikerna utifrån Varbergs Judoklubbs graderingsbestämmelser. Fokus ligger på utförande och kunskap om balansbrytningar, kastriktningar och uppföljningen av tekniken.

Det finns fem olika kastgrupper som är:
 • Ashi waza = Benkasttekniker

 • Koshi waza = Höftkastteknker

 • Te waza = Handkasttekniker

 • Ma sutemi waza = Offerkasttekniker rakt bakåt

 • Yoko sutemi waza = Offerkasttekniker åt sidan

ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
SVARTBÄLTESGRADER 段

När man har haft sitt bruna bälte i minst 1 år har man rätt att pröva för den första Dan-graden shodan (begynnelsegraden). Dan-graderna räknas uppåt i nummerordning och samtliga bälten har den svarta färgen.

Vid 6 Dan, 7 Dan och 8 Dan har utövaren rätten att använda ett "röd/vitt"-bälte för att markera sin grad. Dessa bälten brukar inte användas vid ordinarie träningar, utan endast vid speciella tillfällen, som till exempel uppvisningar, utbildningar eller läger.

Vid 9 Dan och 10 Dan har utövaren rätten att använda ett "rött" bälte för att markera sin grad. Även detta bälte används sällan vid ordinarie träning utan vid speciella tillfällen.

Den som är graderad till ett svart bälte brukar kallas för Yudansha 無段者

 • 1 Dan - Shodan (väntetid 1 år från brunt bälte)
 • 2 Dan - Nidan (väntetid 2 år från shodan)
 • 3 Dan - Sandan (väntetid 3 år från nidan)
 • 4 Dan - Yondan (väntetid 4 år från sandan)
 • 5 Dan - Godan (väntetid 5 år från yondan)
 • 6 Dan - Rokudan (väntetid 6 år från godan)
 • 7 Dan - Shichidan (godkännande från EJU efter ansökan från SJF) *
 • 8 Dan - Hachidan (godkännande från IJF efter ansökan från SJF och EJU) * 
 • 9 Dan - Kudan (godkännande från IJF efter ansökan från SJF och EJU) *
 • 10 Dan - Judan (godkännannde från IJF efter ansökan från SJF och EJU) *

I Sverige har den högst graderade personen varit Olle Edeklev (1930-2018) som var graderad till 8 Dan.
Olle gjorde stora betydande insatser för Svensk Judo, både nationellt och internationellt. 

* SJF = Svenska Judoförbundet
* EJU = Europeiska Judounionen
* IJF = Internationella Judo Federationen