AVGIFTER I VJK

 

MEDLEMSAVGIFTER
  • 200 kronor/år (januari - december)

TRÄNINGSAVGIFTER
  • TigerJudo: 200 kronor/termin

  • Nybörjaregruppen: 400 kr/termin

  • Fortsättningsgruppen: 400 kr/termin

  • IpponLigan: 500 kr/termin

  • Ungdoms & Vuxengruppen: 600 kr/termin

  • "Från soffan till Gult bälte": 500 kr inklusive medlemskap & judodräkt

  • Falltrygghetsutbildning: 500 kr / termin (inklusive medlemskap)