Medlemsinfo

Styrelsen & Instruktörer hade Halvlek

Söndagen den 24 april samlades styrelsen och instruktörer i ett konferensrum på Havanna.

Tanken med Halvlek är att planera och reflektera över kommande termins verksamhet.

Vi gick igenom tävlingar, läger, utbildningar, kurser, graderingar etc.

Mycket av det som togs upp på mötet kommer så småningom in i kalendern:
https://vjk.nu/medlemssidor/kalender/

/ Niklas, ordförande