G D P R

INLEDNING

I samband med att du blir medlem i Varbergs Judoklubb och registrerar dina uppgifter sparas detta i vårt medlemsregister. VJK använder mjukvaran som företaget SportAdmin använder som medlemsregister.

I samband med din medlemsanmälan ingår du ett avtal med oss som gör att VJK får spara dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att få dina uppgifter raderade genom att skriva ut följande dokument och lämna/skicka till info@vjk.nu. I januari månad varje år raderar föreningens huvudadministratör alla medlemmar som inte betalat föregående års medlemsavgift.

ÄNDAMÅLSBEGRÄNSNING

VJK registrerar endast de uppgifter som vi behöver för att på ett säkert sätt kunna bedriva föreningsverksamhet. Personnummer registrerar vi för att VJK skall kunna ansöka om bidrag hos Riksidrottsförbundet och Varbergs kommun. Vid medlemmar under 18 år skall målsmans kontaktuppgifter också registreras.
 
Det åligger varje träningsgrupps instruktör att minst en (1) gång per termin kolla av så att medlemmens registrerade uppgifter stämmer. I SportAdmin kan också respektive medlem själv se och göra ändringar i "sin" profil. Fullständigt personnummer ses bara av föreningens huvudadministratörer; ordförande, kassör och föreningens huvudadministratör på SportAdmin.
 

REGISTER ÖVER BEHANDLING

REGISTERANSVARIG
Styrelsen, styrelsen@vjk.nu via ordförande Niklas Strandberg, info@vjk.nu

SYFTE MED BEHANDLING AV UPPGIFTER
 • För att Varbergs Judoklubb skall kunna bedriva föreningsverksamhet.
 • För att medlemmarnas säkerhet skall kunna vara fullgjort i akut som icke-akuta fall.
 • Fullständigt personnummer ses bara av föreningens huvudadministratörer; ordförande, kassör, huvudadmin på SportAdmin.
KATEGORIER AV PERSONER SOM BEHANDLAS
 • Medlemmar i Varbergs Judoklubb.
TIDSFRISTER FÖR RADERING
 • När enskild medlem eller målsman begär det via detta dokument.
 • Varje januari månads mitt ses medlemsregistret över.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
 • Styrelsen och instruktörer i Varbergs Judoklubb är de enda som har tillgång till föreningens medlemsregister i SportAdmin.
 

VAD FÖR UPPGIFTER HANDHAR VJK?

Styrelsen är personuppgiftsansvarig och leds av ordförande. VJK handhar följande uppgifter (som medlemmen själv registrerat):

 • Personnummer
 • Namn.
 • Adress.
 • Postnummer och ort.
 • Telefonnummer.
 • Mobiltelefonnummer.
 • E-post.
 • Eventuell målsman.
 • Allergi (som påverkar judoträningen).
 • Godkännande av fotografi i föreningen.
 • Utskickade/betalda fakturor.
 • Grupptillhörighet.
 • Judograd och graderingsdatum.

DINA RÄTTIGHETER

Du som medlem i VJK har rätt att ta del av det som föreningen har registrerat i din "profil" i Sportadmin. Genom att skriva på dokumentet medan och lämna till instruktören/styrelsen/huvudadministratören så behandlas din ansökan.

Du har rätt till information kring:

 • Vad VJK har registrerat för uppgifter om dig.
 • Om du vill att VJK ändrar felaktiga uppgifter om dig.
 • Om du anser att dina personuppgifter i VJK inte längre är nödvändiga.
 • Om du vill veta hur länge vi kommer lagra dina personuppgifter.
 • Om du vill lämna in ett klagomål till Integritetsmyndigheten.

SAMTYCKE TILL BILD/FILM

Varbergs Judoklubb behöver ett samtycke från våra medlemmar för att kunna publicera bilder och filmer på våra olika medier. För barn 0 – 18 år behöver den/de som är vårdnadshavare underteckna samtycket. Samtycket ger Varbergs Judoklubb en tydlig information om vem som får vara med på bild eller inte.

Vi vill använda bilder och kortare filmer för att på ett bra sätt visa den verksamhet som finns i vår förening. För att göra det vill vi använda bilder direkt från verksamheten. Vi tror att detta kan ge en bättre insyn i hur och vad Varbergs Judoklubb är.

Läs mer och ladda ner dokumentet här...